همکاری با ما

همکاری با ما

به منظور آشنایی اولیه، خواهشمند است اطلاعات درخواستی و رزومه خود را از طریق فرم زیر ارسال فرمایید

لطفاً برای ترتیب اثر دادن به درخواست خود نکات زیر را رعایت کنید

همکاری با ما

ذکر کردن عنوان مورد نظر برای استخدام در نامه ارسالی

ذکر کردن دستمزد پیشنهادی در نامه ارسالی. از به کار بردن عبارت توافقی یا عبارتهای مشابه آن خودداری کنید.

کافی بودن اطلاعات رزومه (مواردی که باید آورده شود عبارتند از

1-مشخصات فردی: سن، وضعیت نظام وظیفه، وضعیت تأهل، عکس 2- سوابق تحصیلی 3- سوابق کاری)

https://www.graphiciran.info/wp-includes/images/Agreement.pdf